Những thành tựu của Nhật Bản – Minh Hà Đại ÁngNhật Bản ngày nay có nền kinh tế phát triển, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, với năng suất và kỹ thuật tiên tiến. Nhật Bản đạt được những thành tựu này từ một điểm xuất phát hầu như bị phá huỷ hoàn toàn sau chiến tranh, làm nên “Sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản” cho đến những năm đầu 1970. Đây cũng là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong tình hình Nhật Bản đang thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế để tìm cách thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo quá dài hiện nay. Trong tương lai, với truyền thống cần cù, sáng tạo của người Nhật, với tiềm lực về khoa học công nghệ và tài chính hùng mạnh, nhiều người cho rằng kinh tế Nhật sẽ phục hồi, phát triển và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tầu cho kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.

Nguồn: https://focuscampus.org/

Xem thêm bài viết khác: https://focuscampus.org/khoa-hoc/

2 thoughts on “Những thành tựu của Nhật Bản – Minh Hà Đại Áng”

Leave a Comment