Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa Học khối A năm 2014Facebook: www.facebook.com/TruongDuy11t2
HƯỚNG DẪN DÙNG HIỆU QUẢ VIDEO:
CLICK vào bánh răng cưa chọn là 720p HD để xem rõ nét hơn
CLICK vào thời gian bên dưới để đến câu cần tìm
Câu 1: 00:32
Câu 2: 00:46
Câu 3: 01:25
Câu 4: 06:32
Câu 5: 08:25
Câu 6: 09:01
Câu 7: 13:18
Câu 8: 14:52
Câu 9: 16:47
Câu 10: 19:22
Câu 11: 20:13
Câu 12: 21:38
Câu 13: 24:21
Câu 14: 26:30
Câu 15: 28:46
Câu 16: 29:46
Câu 17: 31:04
Câu 18: 36:16
Câu 19: 38:29
Câu 20: 38:48
Câu 21: 40:38
Câu 22: 41:32
Câu 23: 42:43
Câu 24: 49:19
Câu 25: 50:12
Câu 26: 51:12
Câu 27: 52:17
Câu 28: 52:42
Câu 29: 55:05
Câu 30: 55:35
Câu 31: 57:24
Câu 32: 57:41
Câu 33: 59:50
Câu 34: 1:00:27
Câu 35: 1:03:04
Câu 36: 1:04:53
Câu 37: 1:06:10
Câu 38: 1:07:14
Câu 39: 1:08:33
Câu 40: 1:10:07
Câu 41: 1:13:51
Câu 42: 1:15:36
Câu 43: 1:16:30
Câu 44: 1:17:10
Câu 45: 1:17:49
Câu 46: 1:18:13
Câu 47: 1:18:53
Câu 48: 1:22:37
Câu 49: 1:23:09
Câu 50: 1:24:12
Lời kết: 1:24:27

Nguồn: https://focuscampus.org/

Xem thêm bài viết khác: https://focuscampus.org/giao-duc/

3 thoughts on “Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn Hóa Học khối A năm 2014”

  1. dạ xin lỗi thầy nhưng hình như thầy giải sai chỗ hệ phương trình rồi. Từ pt 2 và 3 ở hệ ta suy ra z=0.09 mà thầy kết luận z=0.1

    Reply
  2. Hướng dẫn chi tiết giải đề thi đại học môn hóa học khối B năm 2014 (GV: Trương Duy)

    Reply

Leave a Comment