Bộ tài liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ | Tailieu.vn✳️ Tải ngay tại Bộ tài liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ tại:
✳️ Xem thêm các Bộ tài liệu khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ tài liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ▼

👉 Quy trình kiểm toán nội bộ (26 tài liệu)
Nội dung quy trình kiểm toán
Hồ sơ kiểm toán nội bộ
Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
Kế hoạch từng cuộc kiểm toán nội bộ
Quy trình kiểm toán nội bộ
Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ

👉 Quy trình kiểm soát nội bộ (22 tài liệu)
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Kỹ năng thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
Kiểm soát nội bộ trong quy trình chi tiêu
Kiểm soát nội bộ trong quy trình sản xuất
Kiểm soát nội bộ trong quy trình tiền lương
Kiểm soát nội bộ trong quy trình kế toán

👉 Quy trình lập kế hoạch kiểm soát, kiểm toán nội bộ (30 tài liệu)
Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ
Quy chế chi tiêu nội bộ
Quy định lập và lưu sổ sách kế toán
Quy định về chứng từ thanh toán
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức

👉 Mô tả công việc kiểm toán, kiểm soát nội bộ (22 tài liệu)
Mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ
Mô tả công việc Kiểm toán nội bộ
Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
Mô tả công việc Trưởng phòng kiểm soát nội bộ
Mô tả công việc Chuyên viên kiểm toán nội bộ
Mô tả công việc Chuyên viên kiểm soát nội bộ

👉 Ebook Quy trình kiểm toán, kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (38 ebook)
Kế toán – Kiểm toán
Kiểm soát nguồn lực vật chất
Kiểm soát chi phí – Nâng cao hiệu quả chi tiêu
Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ
Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính
Giáo trình Kiểm toán nội bộ
Data analytics for internal auditors
Internal auditors – Efficiency through automation

👉 Video Quy trình kiểm toán, kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (40 tài liệu)
Kinh nghiệm kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế
Trở thành kiểm toán viên thực thụ
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
Hiện trạng kiểm toán nội bộ tại Việt Nam
Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ
Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Nguồn: https://focuscampus.org/

Xem thêm bài viết khác: https://focuscampus.org/giao-duc/

1 thought on “Bộ tài liệu Quy Trình Kiểm Toán, Kiểm Soát Nội Bộ | Tailieu.vn”

  1. đăng ký nâng cấp lên vip rồi mà tìm không thấy tài liệu là sao

    Reply

Leave a Comment